Begeleiding (Wmo)

 • Wat is het?

  Het is voor iedereen belangrijk om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd zelfstandig mogelijk. Niet iedereen is in staat om zelf dingen te regelen waardoor er onvoldoende of geen regie over het eigen leven is. Denk hierbij aan zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Daarnaast kunnen er problemen zijn bij handelingen of vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te blijven.

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er vanuit, dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Is dit niet mogelijk, dan kan begeleiding helpen. Er zijn 2 vormen van begeleiding:

  1. Dagbesteding (dit is begeleiding in groepsverband).
  2. Begeleiding individueel.
 • Hoe werkt het?

  De taken op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de ISD Bollenstreek.

  U kunt gedurende de openingstijden ook bij het Lokaal Loket terecht voor informatie, advies en een meldingsformulier. Als het meldingsformulier volledig is ingevuld, wordt deze via het Lokaal Loket doorgestuurd naar de ISD Bollenstreek.

  Voor hulp bij het invullen van uw formulier kunt u terecht bij de Formulierenbrigade.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via een meldingsformulier begeleiding aanvragen. Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis. Ook kunt u het meldingsformulier downloaden via de website van de ISD Bollenstreek.

 • Wat heb ik nodig?

  Naast het meldingsformulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren. Dit kan een paspoort of identiteitskaart zijn (geen rijbewijs).

 • Kosten

  Voor begeleiding geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezins)inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Dit termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.