Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u dit altijd melden, ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen. U moet dit melden bij het Omgevingsloket online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij het Omgevingsloket online heeft u een DigiD inlogcode nodig.

 • Aanvullende informatie

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u ook kijken bij het Kenniscentrum InfoMil op de website van Rijkswaterstaat of op de website Milieu Centraal.

 • Links en formulieren