Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  Wilt u alcohol verkopen tijdens een bijzondere gelegenheid zoals een evenement en vindt dit plaatst buiten een horecagelegenheid waarvoor een drank- en horecavergunning is verstrekt? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig.

 • Hoe werkt het?

  Het is verboden om zonder ontheffing van de burgemeester een zwak alcoholische drank te schenken buiten een horecagelegenheid. De wet zegt dat drank van 15% of meer sterk alcoholisch is. Onder de 15% is zwak alcoholisch. Een uitzondering op de regel is wijn, inclusief de zuidwijnen (port en sherry). Deze dranken zijn zwak alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de 15% ligt. Voor sterk alcoholische dranken kan geen ontheffing worden verleend.

  Een ontheffing op de Drank- en Horecawet houdt in dat er een uitzondering gemaakt wordt op de inhoud van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing wordt verleend voor een bijzondere aangelegenheid van tijdelijke aard. Een ontheffing kan verleend worden aan personen die voldoen aan de volgende eisen:

  • zij niet onder curatele mogen staan dan wel uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn
  • zij niet in enig opzicht van slecht levensgedrag mogen zijn
  • zij de leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een ontheffing van de Drank- en horecawet aanvragen via het wettelijk vastgestelde formulier. Dit formulier kunt u downloaden en vervolgens ingevuld naar ons toe sturen.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij de aanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

  Afhankelijk van de omstandigheden kan aanvullende informatie nodig zijn.

 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 58,30 (tarief 1-1-2018).

 • Links en formulieren