Afvalinzameling, vuurwerk

  • Wat is het?

    Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil van vuurwerk op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim uw vuurwerk direct na het afsteken op, dit voorkomt dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk.

  • Wat moet ik doen?

    Iedereen die legaal vuurwerk koopt, krijgt bij het verkooppunt in Noordwijk een speciale afvalzak mee. Wij verzoeken u dan ook om het vuurwerkafval direct nadat alles afgestoken is op te ruimen in deze afvalzak. Deze afvalzak kunt u gewoon in de containers voor restafval deponeren.

  • Links en formulieren