Afvalinzameling, grond, zand en aarde

  • Wat is het?

    Grond, zand of (tuin)aarde kan niet worden ingeleverd bij de Gemeenschappelijke Milieustraat Katwijk - Noordwijk te Katwijk. Dit moet worden ingeleverd bij een particulier afvalverwerkingsbedrijf. Deze bedrijven vragen waarschijnlijk om een schoongrondverklaring. Als u geen schoongrondverklaring kunt overleggen, wordt een tarief voor vervuilde grond berekend.

  • Links en formulieren