Afvalinzameling, grof tuinafval

  • Wat is het?

    Bij het onderhoud van uw tuin komen vaak grote hoeveelheden tuinafval vrij die niet in uw minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) passen. Tuinafval wordt gebruikt om compost van te maken.

  • Hoe werkt het?

    U kunt grof tuinafval naar de Gemeenschappelijke Milieustraat Katwijk - Noordwijk brengen. Als u naar de milieustraat gaat, dient u uw milieupas mee te nemen. Zonder milieupas wordt u niet toegelaten op de milieustraat.

  • Aanvullende informatie

    Als uw grof tuinafval alleen uit snoeihout bestaat, kunt u dit door ons bij u thuis laten ophalen. Het snoeihout wordt opgehaald op maandag in de oneven weken van week 5 tot en met week 25 en van week 33 tot en met week 49. U dient zich hiervoor tijdig aan te melden bij het Klantcontactcentrum, uiterlijk de werkdag vòòr de ophaaldag.

  • Links en formulieren