Afvalinzameling, elektronische apparatuur

 • Wat is het?

  Onder elektronische apparatuur, vroeger wit- en bruingoed, wordt alles verstaan wat voorzien is van een stekker, batterijen of accu. Voorbeelden zijn apparaten voor koken, bakken of braden, beeldontvangstapparatuur, elektronische huishoudelijke apparatuur en was- en droogapparatuur. Deze apparaten worden in verzamelcentra in Nederland uit elkaar gehaald en bijna volledig gerecycled. Vooral de grondstoffen als aluminium, ijzer, koper en kunststof kunnen hergebruikt worden.

 • Hoe werkt het?

  Zowel voor klein als groot wit- en bruingoed geldt de zogenaamde ‘oud-voor-nieuw’ regel. Detaillisten zijn bij uw aankoop van een nieuw apparaat verplicht het oude apparaat in te nemen. Wij verzoeken u zo veel als mogelijkheid hiervan gebruik te maken.

  Als het apparaat niet wordt vervangen, kunt u uw oude apparaten wegbrengen naar de Gemeenschappelijke Milieustraat Katwijk - Noordwijk te Katwijk. Als u naar de milieustraat gaat, dient u uw milieupas mee te nemen. Zonder milieupas wordt u niet toegelaten op de milieustraat.

 • Wat moet ik doen?

  Banner Afval loont klein elektrisch

  U kunt het niet zelf wegbrengen?

  Mocht u het niet kunnen brengen, dan kunt u ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC). Het wit- en bruingoed kan dan gratis op maandag worden opgehaald. U dient zich hiervoor tijdig aan te melden bij het KCC, uiterlijk de werkdag vòòr de ophaaldag.

  Aanbiedregels wit- en bruingoed

  Wanneer de gemeente het ophaalt, gelden er een aantal regels.

  • Wit- en bruingoed mag niet de avond voor het ophalen aan de straat geplaatst worden, het mag vanaf 06:00 uur op de ophaaldag aan de straat worden geplaatst.
  • U dient het wit- en bruingoed schoon aan te bieden; frituurpannen zonder olie of vet, stofzuigers zonder zak en koelkasten zonder etensresten.
  • U mag het wit- en bruingoed niet op de ijzeren plaat van een ondergrondse container aanbieden, anders kan de container niet worden geleegd.
  • U mag het wit- en bruingoed niet op eigen grond aanbieden.
  • U mag klein wit -en bruingoed in zakken of dozen aanbieden.

  Niet opgehaald

  Wanneer uw wit- en bruingoed niet aan bovenstaande regels voldoet, dan wordt het niet meegenomen. Het wit- en bruingoed dient u dan zelf naar bij de milieustraat weg te brengen. Het kan natuurlijk ook door andere inwoners erbij geplaatst zijn, maar u blijft als melder verantwoordelijk.

 • Links en formulieren