Afvalinzameling, asbest

  • Wat is het?

    Asbest is een gevaarlijke stof en is daarom één van de weinige afvalstoffen die niet in de kringloop wordt teruggebracht als herbruikbare stof, maar gecontroleerd wordt gestort op een gereguleerde plek.

  • Hoe werkt het?

    Gelijmde asbest bevattende vloerbedekking of vloertegels en asbest bevattend huishoudelijk afval, die niet tot bouw- en sloopafval kunnen worden gerekend, kunt u naar de milieustraat brengen. Er mag niet meer dan 35 m2 worden gebracht. Ook kan de milieustraat geen stukken accepteren die groter zijn dan 1 bij 1 meter en zwaarder dan 25 kilo.

  • Wat moet ik doen?

    U moet asbest dubbel verpakt in speciale afvalzakken aanbieden bij de milieustraat. Deze zakken kunnen gratis worden afgehaald bij de milieustraat.

  • Links en formulieren