Afval, minicontainers voor laagbouw

 • Wat is het?

  Voor laagbouw werkt de gemeente met 2 minicontainers, 1 voor gft-afval en 1 voor restafval. Voor het aanbieden van deze containers gelden aanbiedregels, zie aanvullende informatie. De minicontainers worden volgens een vast schema geleegd, deze kunt u vinden in de Afvalwijzer.

 • Wat moet ik doen?

  Minicontainer kwijt of gestolen

  Als uw minicontainer kwijt of gestolen is, kunt u telefonisch een nieuwe aanvragen bij het Klantcontactcentrum. De nieuwe minicontainer wordt zo spoedig mogelijk bezorgd.

  Minicontainer omwisselen

  De minicontainers zijn er in 2 formaten, 140 liter en 240 liter. Het is mogelijk om uw minicontainer om te wisselen van 140 liter naar 240 liter en andersom. Dit kan één maal per kalenderjaar.

  Aan het omwisselen van een minicontainer voor restafval van 140 liter naar 240 liter en voor gft-afval van 240 liter naar 140 liter zijn kosten verbonden, zie kosten. Deze kosten dient u direct te betalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt tijdens de openingstijden van de publieksbalies zonder afspraak langskomen. De minicontainer wordt zo spoedig mogelijk omgewisseld.

  Aan het omwisselen van een minicontainer voor restafval van 240 liter naar 140 liter en voor gft-afval van 140 liter naar 240 liter zijn geen kosten verbonden. Dit kunt u telefonisch aanvragen bij het Klantcontactcentrum. De minicontainer wordt zo spoedig mogelijk omgewisseld.

  Minicontainer stuk

  Als uw minicontainer stuk is, een wiel of deksel ontbreekt, kunt u dit telefonisch doorgeven aan het Klantcontactcentrum. Uw minicontainer wordt zo spoedig mogelijk gemaakt.

  Extra minicontainer

  U kunt schriftelijk of per e-mail een aanvraag doen om een extra minicontainer te bestellen. Hieraan zijn kosten verbonden (zie kosten) die in rekening worden gebracht via de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Vermeld u bij uw aanvraag dat u akkoord gaat met de kosten. De extra minicontainer wordt zo spoedig mogelijk bezorgd.

 • Kosten

  • De kosten voor het omwisselen van een minicontainer voor restafval van 140 liter naar 240 liter en voor gft-afval van 240 liter naar 140 liter zijn € 25,00. Deze kosten dient u direct te betalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het omwisselen van een minicontainer voor restafval van 240 liter naar 140 liter en voor gft-afval van 140 liter naar 240 liter.
  • De kosten van een extra minicontainer worden in rekening gebracht via de aanslag van de gemeentelijke belasting. Voor 2018 zijn de kosten € 189,36 per jaar per extra minicontainer van 140 liter of 240 liter.
 • Aanvullende informatie

  Aanbiedregels minicontainers

  Voor het aanbieden van minicontainers gelden diverse regels. Deze regels hebben vooral te maken met de arbeidsomstandigheden van medewerkers.

  • Als er een aanbiedplaats is, dient u daarvan gebruik te maken.
  • Bied de minicontainer aan met het handvat aan de straatkant.
  • Er mag geen afval op of naast de minicontainers worden aangeboden.
  • Er mag geen los afval zoals as van openhaarden, barbecue en/ of zaagsel in de minicontainers worden aangeboden. Dit kan namelijk tijdens het legen wegwaaien.
  • Minicontainers moeten met gesloten deksel worden aangeboden en niet uitpuilend.
  • Minicontainers mogen niet te zwaar zijn, maximaal 60 kilo.
  • Minicontainers mogen op de aanbieddag niet eerder dan 06:00 uur worden aangeboden, doch uiterlijk voor 07:30 uur.
  • Minicontainers moeten op de aanbieddag voor 19:00 uur van de openbare weg worden verwijderd.
  • Minicontainers moeten worden schoongehouden.
  • Ter voorkoming van maden graag vlees- en visresten in warme periodes apart verpakken en de minicontainer voor gft-afval in de zomermaanden iedere week aanbieden volgens het schema in de Afvalwijzer.
  • Zorg dat het juiste afval in de juiste minicontainer is gedeponeerd. Er mag geen bouw- en sloopafval in uw minicontainer voor restafval zitten en geen restafval en bouw- en sloopafval in uw minicontainer voor gft-afval zitten. Uw minicontainers kunnen dan namelijk niet worden geleegd.

  Niet geleegd

  Wanneer u zich niet aan bovenstaande aanbiedregels houdt, kan uw minicontainer helaas niet worden geleegd. Het is niet mogelijk restafval en bouw- en sloopafval bij de milieustraat te brengen. U kunt hiervoor terecht bij een particulier afvalverwerkingsbedrijf. Houdt u er rekening mee, dat u hiervoor moet betalen.

  Vervangende ophaaldagen minicontainers

  Soms kan uw minicontainer in verband met een feestdag niet worden geleegd. Informatie over vervangende ophaaldagen vindt u in de Afvalwijzer.

  Vorst en vastgevroren afval

  Door vorst kan het voorkomen, dat het afval in uw minicontainers vastvriest. Ook is het mogelijk, dat de deksel aan de minicontainer vast komt te zitten. Hierdoor zou uw minicontainer niet (helemaal) geleegd kunnen worden. Er zijn echter een aantal manieren om vastvriezen te voorkomen:

  • Doe een stukje hout of papier tussen de deksel.
  • Laat het gft-afval zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de gft-minicontainer doet.
  • Leg een oude krant of lege eierdoos onderin de minicontainer, dan blijft hij langer schoon en droog.
  • Zet de minicontainer, indien mogelijk, een dag van te voren op een beschutte plaats of houd de minicontainer tot vlak voor het legen in de schuur of onder een afdak. Mocht dat niet lukken, zet de minicontainer dan in ieder geval uit de wind.
  • Zet de minicontainer pas op de inzameldag, voor 7:30 uur, buiten en niet al de avond er voor.
  • Is het afval in uw minicontainer toch vastgevroren, steek dan de inhoud met een schep of schoffel los van de zijkanten.

  Wat u niet moet doen:

  • Slaan op de minicontainer, u loopt daarmee het risico dat de minicontainer kapot gaat.
  • Biedt bij vorst de gft-minicontainer niet aan als het afval niet los komt en wacht tot de vorstperiode voorbij is. Een minicontainer met vastgevroren afval kan zeer waarschijnlijk niet worden geleegd.
  • Gebruik in géén geval zout of anti-vriesvloeistoffen in het gft-afval. Deze stoffen verstoren het composteringsproces. Maak, wanneer het niet vriest, de minicontainers af en toe schoon met warm water (gebruik geen chloor).

  Is uw minicontainer niet (helemaal) geleegd, dan komt de inzameldienst daar niet extra voor terug. U dient te wachten tot het volgende ophaalmoment.

 • Links en formulieren