Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de betreffende akte met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Een afschrift bevat alle informatie uit de akte en wordt alleen verstrekt aan uzelf, een gemachtigde of aan een ieder die daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure. Een uittreksel bevat slechts beperkte informatie uit de akte.

  Er zijn de volgende soorten akten:

  • geboorteakte;
  • overlijdensakte;
  • huwelijksakte;
  • echtscheidingsakte;
  • akte van partnerschapregistratie (als een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, komt een aantekening op de akte van partnerschapregistratie).
 • Hoe werkt het?

  U kunt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de originele akte is opgemaakt.

  Heeft u een uittreksel nodig voor gebruik in het buitenland of voor een internationale instantie, dan kunt u een internationaal uittreksel aanvragen. Dit internationale uittreksel is opgesteld in meerdere talen.

 • Wat moet ik doen?

  Er zijn verschillende manieren om een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan te vragen:

 • Wat heb ik nodig?

  Digitale aanvraag

  • DigiD inlogcode.
  • Mogelijkheid tot betalen met iDEAL.

  Persoonlijk aanvragen aan de balie

  • Een geldig legitimatiebewijs.

  Schriftelijke aanvraag

  • Een brief samen met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen ter attentie van het team Klantcontactcentrum. In de brief moet u duidelijk vermelden wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en waar u het afschrift voor nodig heeft. Als u een internationaal uittreksel nodig heeft, dient u dat ook te vermelden.

  Aanvraag door gemachtigde aan de balie

  • Brief machtiging.
  • Kopie legitimatiebewijs volmachtgever.
  • Een geldig legitimatiebewijs van gemachtigde.

 • Kosten

  € 13,20 (tarief 1 januari 2018)

 • Hoe lang duurt het?

  Digitale aanvraag

  • De aanvraag wordt binnen twee werkdagen per post naar u opgestuurd.

  Aanvraag aan de balie

  • Direct klaar.

  Schriftelijke aanvraag

  • De aanvraag wordt binnen twee werkdagen na ontvangst bij de gemeente naar u opgestuurd.