Overzicht ontwikkelgebieden

Noordwijk kent 3 samenhangende ontwikkelgebieden: Middengebied, Nieuw Oost en Noordwijk Zeewaardig. Daarnaast worden buiten deze gebieden op diverse locaties projecten ontwikkeld.

Middengebied

Centraal gelegen tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Het gebied vormt een natuurlijke en landschappelijke overgang tussen de beide woonkernen. De gemeentelijke ontwikkellocaties zijn:

Nieuw Oost

Het gebied Nieuw Oost ligt aan de oostzijde van Noordwijk tussen Noordwijk Binnen en de N206. Het is een nieuw stuk Noordwijk dat mooi ingepast wordt in het landschap. Offem Zuid zal nu als eerste worden gerealiseerd. De gemeentelijke ontwikkellocaties zijn:

Noordwijk Zeewaardig

Binnen de gebiedsontwikkeling Zeewaardig wordt gewerkt aan diverse deelprojecten die een kwaliteitsimpuls geven aan de kern Noordwijk aan Zee. Naast het ontwikkelen van gemeentelijke projectlocaties wordt er ondersteuning gegeven bij particuliere initiatieven. De gemeentelijke ontwikkellocaties zijn:

  • Maarten Kruytstraat
  • Wantveld
  • Jan Kroonsplein
  • Vuurtorenplein
  • Palaceplein
  • Parallel Boulevard

De particuliere initiatieven zijn onder andere:

Overige ontwikkellocaties

Noordwijk kent daarnaast nog verschillende andere ontwikkellocaties, waaronder:

Bedrijfsterreinen in ontwikkeling

Het Space Business Park is een bedrijfsterrein in ontwikkeling. Exclusief voor innovatieve kennisbedrijven, bij voorkeur actief in de ruimtevaart, waarmee Noordwijk een krachtige impuls geeft aan de lokale en regionale economie. Op het bedrijventerrein ’s-Gravendijck is nog een aantal kavels die binnenkort in de verkoop gaan. Daarmee is ’s-Gravendijck volledig ontwikkeld.

Contact

Heeft u vragen over deze locaties of gebieden? Al deze ontwikkellocaties of ontwikkelgebieden hebben in de gemeentelijke organisatie eigen aanspreekpunten. Neem contact op met het Klantcontactcentrum en vraag naar het aanspreekpunt van de desbetreffende ontwikkeling.