Overzicht beleid

Bestuur en organisatie

Icon

collegewerkprogramma, coalitiekoers

Bestuur en organisatie

Economie

Icon

actieprogramma Economie, Algemene Economische Visie, structuurvisie Greenport

Economie

Onderwijs

Icon

kadernota lokaal Onderwijsbeleid, handhavingsbeleid kinderopvang

Onderwijs

Zorg en welzijn

Icon

volksgezondheidbeleid, vrijwilligersbeleid, nota jeugd, toekomstvisie woonzorgzones

Zorg en welzijn

Communicatie

Icon

communicatiebeleidsplan, huisstijlhandboek

Communicatie

Evenementen

Icon

toeristisch evementenbeleid, verordening speelautomatenhallen

Evenementen

Toerisme en vrije tijd

Icon

ligplaatsen pleziervaartuigen, strandbeleid, sportbeleid

Toerisme en vrije tijd

Cultuur

Icon

subsidieregeling culturele projecten en -evenementen, cultuurnota

Cultuur

Financiën

Icon

inkoop- en aanbestedingsbeleid, jaarstukken, programmabegroting

Financiën

Wonen en ruimte

Icon

toekomstvisie, welstandsnota, woonagenda, omgevingsvisie

Wonen en ruimte