Omgevingsvisie 2030

Najaar 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 vastgesteld. Een document waaraan vele inwoners, ondernemers, organisaties verenigingen hebben bijgedragen. 

In de omgevingsvisie hebben zij aangegeven hoe Noordwijk zich verder moet ontwikkelen richting 2030. In een grondig maatschappelijk debat werd dat bepaald. De uitkomst ervan werd uiteindelijk vervat in het wenkend perspectief: Noordwijk Energieke 7-sterren kustplaats. 

De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 is met name een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en organisaties om vooral zelf vorm te geven aan de toekomst, daarin geleid door de 7 sterren, die stuk voor stuk gezien kunnen worden als belangrijke stippen op de horizon initiatiefnemers en plannenmakers. Daarnaast legt de visie de verbinding met de praktijk met concrete plannen in in co-creatie tot stand zijn gekomen. 

Als een groene draad loopt duurzaamheid door de visie heen. Bij elke ster staan richtinggevende thema’s benoemd. Want Noordwijk moet duurzamer. Geheel in lijn met de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 gaat de gemeente verplichtingen aan gericht op de rollout van duurzaamheidsprogramma’s die bijdragen aan energietransistie, verduurzaming en energiebesparing. 

De gemeenteraad nam de volgende stukken aan:

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 en de daar bijbehorende aanvullende documenten zijn vele kaderstellende visies komen te vervallen. De gemeente werkt voortaan met een handzaam stuk, dat snel uitsluitsel geeft over de wenselijkheid van een initiatief. Waarop wordt gelet? Laat je plan één of meer sterren helder stralen.