Zomerse avond over ‘Verkenning Samenwerking’

Dit item is verlopen op 25-02-2017.

“Hoe zorg je ervoor dat de bureaucratie kleiner wordt?” Zo maar één van de vragen die ter tafel kwam tijdens de bijeenkomst van woensdagavond 24 augustus in Congrescentrum NH Leeuwenhorst waarop de verkenning naar intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout centraal stond.

3 mensen, een vrouw en 2 mannen.
Wethouder Marie José Fles (links), burgemeester Gerrit Goedhart (midden) en oud-raadslid Jan Brouwer van Noordwijkerhout samen aan één van de tafels.

Matige opkomst - Goede inbreng

De avond verliep in een goede, zomerse sfeer. De opkomst was matig. En dat was jammer. Want de avond was vooral gericht op het betrekken van inwoners bij het voorbereiden van de verkenningsstudie. Gelukkig kon er met de mensen die wel de moeite hadden genomen te komen zinvol gebrainstormd worden. Nog zo’n prikkelende inbreng: “Kom tot één naam voor de gemeenten die intensief samenwerken. Hoe moet die dan luiden.” Aan verschillende tafels brachten groepen diverse onderwerpen in kaart die nuttig zouden zijn voor de onderzoekers.

Alle inbreng bundelen

Aan de bijeenkomst in Leeuwenhorst is een vijf weken durende campagne vooraf gegaan om van inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen ideeën, suggesties en onderzoeksonderwerpen binnen te halen. Onder het motto ‘Samen met de buren’. Die fase is met de bijeenkomst nu afgerond. De onderzoekers krijgen alle inbreng van inwoners bij hun opdracht. Het bureau dat de verkenningsstudie naar de intensievere samenwerking tussen beide gemeenten gaat uitvoeren is echter nog niet geselecteerd.

Op naar de raadsvergaderingen

De inbreng wordt eerst bij de stukken toegevoegd die in september aan de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout voorgelegd worden. In Noordwijk komt dat raadsvoorstel op donderdag 15 september ter tafel. Er is geen adviescommissiebehandeling in Noordwijk. Die is er wel in Noordwijkerhout. Op donderdag 15 september bespreekt de raadscommissie van Noordwijkerhout het voorstel. Daarna volgt op donderdag 29 september in Noordwijkerhout de raadsbehandeling van het raadsvoorstel ‘Verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.’

Offertetraject

Vervolgens wordt een aantal onderzoeksbureaus gevraagd om offerte uit te brengen. Bijna klaar om het onderzoek te gaan starten.