WOZ-waarden 2017 nog niet in te zien op WOZ-waardeloket

Dit item is verlopen op 24-03-2017.

De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2017 worden zaterdag 25 februari 2017 bezorgd in Noordwijk. Op uw aanslag staat ook de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde 2017 van uw woning (peildatum 01-01-2016).

WOZ-waardeloket nog niet actueel

Gemeenten zijn verplicht om de WOZ-waarden bekend te maken. Dit moet gelijk gebeuren met het versturen van de WOZ-beschikkingen. Dit gebeurt in het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarden 2017 voor woningen in de gemeente Noordwijk staan op dit moment nog niet in het loket. Er zijn problemen met de software. Heel veel gemeenten leveren op dit moment hun WOZ-waarden aan. Naar verwachting zijn de WOZ-waarden van de gemeente Noordwijk rond 15 maart 2017 in te zien.

Links