WOZ-waarde opvraagbaar van alle woningen in Noordwijk, Lisse en Teylingen

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Vanaf 1 februari 2017 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Lisse, Noordwijk en Teylingen op te vragen. Dit zijn de 3 gemeenten die zijn aangesloten bij Belastingen Bollenstreek.

WOZ-waarden openbaar

Per 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van de woningen voor burgers openbaar zijn. Dit hebben de ministeries van FinanciĆ«n en Binnenlandse zaken en Koninkrijkszaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW ) afgesproken naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet WOZ uit 2015. Daarin staat dat transparantie belangrijk is en de WOZ-waarden dus openbaar moeten zijn. Vanaf 1 oktober 2016 is de centrale voorziening openbaar en is het voor inwoners makkelijk om een WOZ-waarde van een willekeurige woning in te zien. 

Beschikbare waarden

In het landelijke loket zijn van woningen in Lisse, Noordwijk en Teylingen de WOZ-waarden vanaf 2009 opgenomen. Als de WOZ-waarden 2017 (met waardepeildatum 1 januari 2016) bekend worden dan worden deze aan het landelijke loket worden toegevoegd. Voor de gemeenten Lisse en Noordwijk is dat eind februari 2017 en voor de gemeente Teylingen is dat eind maart 2017. 

Links