Werkzaamheden tijdens en na de zomer op Offem Zuid

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Begin deze maand waren we klaar. Het gebied in Offem Zuid dat we verder gaan ontwikkelen is helemaal gesaneerd. De grond is afgegraven. Het puin en asbest dat er lag is opgeruimd. Al deze werkzaamheden zijn keurig uitgevoerd. We moeten nog 1 ding doen deze zomer. We gaan kijken wat het draagvermogen is van de grond. Na de zomer komt de bouw van de woonwijk echt in zicht. De grond wordt vanaf oktober tot het einde van het jaar helemaal klaar gemaakt voor de bouw. Het gaat opschieten in Offem Zuid. 

Draagvermogen van de grond

Er komt een prachtige woonwijk in Offem Zuid. Voor de aannemer is het heel belangrijk om te weten wat de grond van dit gebied aankan. Nog deze zomer meet hij hiervoor het ‘draagvermogen of draagkracht’ van de grond. Dat is de mate waarin een bepaalde ondergrond een bepaalde constructie kan ondersteunen (Bron: Wikipedia over draagkracht). De draagkracht wordt dus voordat ze gaan bouwen in Offem Zuid netjes bepaald. 

Na de zomer klaarmaken voor de bouw

We hebben nog veel te doen voordat er echt gebouwd kan worden in Offem Zuid. Er is veel onderzocht en opgeruimd in het gebied. Nu moet de grond klaargemaakt worden voor de bouw. De fase van bouwrijp maken gaat starten. Dit duurt van oktober tot eind december van dit jaar. Aannemer De Wilde Infra & Cultuurtechniek start hier na de zomer mee. In september 2017 gaan zij al voorbereidingen treffen. Zoals het plaatsen van de bouwketen. Daarna begint het echte werk. De graafmachines gaan de grond in. Ze gaan de gangen graven voor het water. De sleuven voor het riool. Ook worden er altijd wegen gemaakt die het verkeer tijdens de bouw kan gebruiken.

Direct omwonenden informeren

Natuurlijk informeren we de direct omwonenden over de start van al deze werkzaamheden. Zij ontvangen een brief voordat het echte werk gaat beginnen. Hierin staan de gegevens van de toezichthouder. Bij deze persoon kunnen zij terecht met hun vragen en/of opmerkingen. Bij sommige bewoners komt een bedrijf langs om een bouwkundige opname te doen. In zo’n verslag wordt vastgelegd wat de staat van het huis en/of de tuin was voordat de bouw startte. De betreffende bewoners ontvangen hierover begin september 2017 een brief. 

Meer informatie over Offem Zuid

Ontvangt u de nieuwsbrief over Offem Zuid al? Meld u aan voor deze gemeentelijke nieuwsbrief. Meer informatie en de laatste editie van de nieuwsbrief zijn ook te vinden op de webpagina Nieuwe woonwijk Offem Zuid.

Aanmelden nieuwsbrief Offem Zuid