Voorontwerpbestemmingsplan Noordwijkerduin

Dit item is verlopen op 10-02-2018.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordwijkerduin is vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk bekend gemaakt. Sowieso bereidt de gemeente het bestemmingsplan Noordwijkerduin voor.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige locatie Willem van den Bergh. Het plangebied wordt begrensd door de Coepelduynen, het agrarisch gebied Vinkeveld, de Zwarteweg en het terrein van de Esa/Estec.

Ten dienste van ontwikkelvisie ’s-Heeren Loo

‘Noordwijkerduin’ is voor een deel een bestemmingsplan dat op ontwikkeling is gericht. ’s-Heeren Loo werkt namelijk aan een nieuwe ontwikkelvisie voor haar instellingenterrein en heeft onder andere het aantal te bouwen woningen op grond van het geldende bestemmingsplan bijgesteld naar een aantal van circa 350.

Terinzagelegging nog tot en met dinsdag 5 september 2017

Het voorontwerp bestemmingsplan Noordwijkerduin ligt nog tot en met dinsdag 5 september 2017 ter inzage. U kunt de documenten raadplegen:

  • met de plancodering NL.IMRO.0575.BPNoordwijkerd-VO02 via de landelijke website;
  • bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis, Voorstraat 42.

Inloopavond maandagavond 28 augustus 2017

Op maandagavond 28 augustus 2017 is er een inloopavond. Dan is er gelegenheid het voorontwerp bestemmingsplan in te zien en vragen te stellen. Belangstellenden zijn welkom van 19:30 tot 21:30 uur in de Grote Trijnie Pouwelszaal (gebouw Eat & Meet), Rechthoeklaan 10 te Noordwijk (locatie: terrein Noordwijkerduin (oud Willem van den Bergh).