Verwaarlozen van panden kost eigenaar geld

Dit item is verlopen op 23-02-2017.

Op 27 juli 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee definitieve uitspraken gedaan in een langlopend juridisch traject met de Muntendamsche Investeringsmaatschappij en N.V. Bever. De Raad van State oordeelt dat de dwangsommen van € 200.000,- terecht zijn opgelegd en dat ook de invordering op een juiste manier door de gemeente is opgepakt.

Traject succesvol beëindigd

Gemeente Noordwijk is tevreden met deze uitspraak. Zij ziet een lang juridisch traject succesvol beëindigd. Het college heeft besloten over te gaan tot het invorderen van de verbeurde dwangsommen. De gemeente benadrukt dat deze procedures los dienen te worden gezien van de constructieve gesprekken die op dit moment worden gevoerd over de verschillende ontwikkellocaties die in het bezit zijn van Bever cs.

Strijd aangegaan

In 2011 is gemeente Noordwijk de strijd aangegaan tegen de verpaupering van verschillende panden op diverse locaties in Noordwijk. Voortdurend zijn eigenaren van schand-plekken verzocht deze panden op te knappen. Wie niet overging tot actie werd in gebreke gesteld en kreeg dwangsommen opgelegd. In de kustgemeente kost het verwaarlozen van panden geld. In sommige gevallen heeft dat tot juridisch touwtrekkerij geleid. Tot aan het hoogste rechtsorgaan toe.

Sfeervolle dorpskernen

Gemeente Noordwijk wil zich ontwikkelen als een energieke Zeven Sterren Kustgemeente. Een van de sterren die helder moet schijnen heet ‘Sfeervolle dorpscentra’. Het signaal aan de markt is duidelijk. Zo’n gemeente treedt op tegen eigenaren die hun onroerend goed laten verwaarlozen.