Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2016 vastgesteld

Dit item is verlopen op 12-03-2017.

De raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge het bepaalde in artikel 139 en verder van de Gemeentewet bekend tijdens de vergadering van 25 augustus 2016 besloten te hebben tot het vaststellen van de Verordening beheer woonruimtevoorraad Noordwijk 2016.

Doel en inhoud Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2016

De verordening heeft als doel om ten aanzien van specifieke categorie├źn van de Noordwijkse woonruimtevoorraad waar sprake is van aantoonbare schaarste regulerend op te treden. Dit heeft als gevolg dat in bepaalde gevallen voor het splitsen in appartementsrechten, het samenvoegen van woonruimten, het onttrekken van woonruimten aan de woningvoorraad en het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte een vergunning van het college van burgemeester en wethouder is vereist.

Inwerkingtreding

De verordening treedt de dag na bekendmaking in werking. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ter inzage

De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42. Tegen betaling is een afschrift verkrijgbaar.
De verordening is ook digitaal te raadplegen via onderstaande link.

Link