Verklaring over dossier Bever Holding en MIM

Dit item is verlopen op 10-08-2017.

Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV zijn tot een finaal vergelijk gekomen met betrekking tot de diverse juridische procedures inzake opgelegde lasten onder dwangsom en de invorderingsprocedure van de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures zullen worden beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Fonds voor de jeugd van Noordwijk

Daarnaast zullen de gemeente Noordwijk en voornoemde vennootschappen een fonds oprichten ten behoeve van de jeugd in Noordwijk. De precieze invulling van het een en ander zal nog nader worden uitgewerkt. De gemeente Noordwijk stort € 25.000,- in dit fonds en beide vennootschappen tezamen eveneens hetzelfde bedrag. 

Hiermede is een einde gekomen aan langdurige juridische procedures hetgeen de verdere ontwikkelingen binnen de gemeente Noordwijk zondermeer zal bevorderen.