Verder met de resultaten van de eerste verkenning

Dit item is verlopen op 15-08-2017.

Op dinsdag 14 februari 2017 presenteerden de onderzoekers van Twynstra Gudde de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek Samen met de buren?

Beide gemeenteraden

In congrescentrum NH Leeuwenhorst waren de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout bijeengekomen om te horen wat de eerste fase van de verkenning had opgeleverd.

Waar zitten de mogelijkheden

De gemeenteraadsleden werden meegenomen in de verkenning. Wat dat opleverde. En vooral: Waar er mogelijkheden zijn tot het aangaan van intensievere samenwerkingen.

Diep de organisaties induiken

Er werd diep in de organisaties gedoken. Met veel ‘facts’ en ‘figures’. Ook volgde een flinke lijst met samenwerkingsmogelijkheden die de moeite waard zijn om nader te onderzoeken.

Werkgebieden waar mogelijkheden liggen

Sociaal Domen. Toerisme. Recreatie. Het zijn maar een paar samenwerkingsmogelijkheden die de moeite van het verder verkennen waard zijn. Maar ook de werkvelden Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet kwamen als kansrijk uit de bus.

Nu de start van de tweede fase

De onderzoekers starten nu de tweede fase van hun verkenning om deze samenwerkingsmogelijkheden verder in beeld te brengen. Medio maart wordt het eindresultaat van hun verkenning verwacht.