Uitdaging. 100% sociale huur op terrein Northgohal

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

De sloop van de Northgohal is bijna klaar. De gemeente wil de plek snel opnieuw inrichten. Zij geeft de Noordwijkse Woningstichting zes maanden de tijd om met een plan te komen. Beide gaan voor 100% sociale huurwoningen op deze plek. Als het even kan alleen voor Noordwijkse woningzoekenden.

Redelijke huur - Mooi wijkje

De gemeente staat een mooi wijkje voor ogen. Noordwijkers kunnen er straks tegen een redelijk huur goede woonruimte huren. Een wijkje met duurzaamheid hoog in het vaandel. De gemeente geeft sociale huur topprioriteit. Wenst dat op het terrein uitsluitend sociale huurwoningen komen. De Noordwijkse Woningstichting is de partij om daarvoor een plan te maken en gaat aan de slag. Lukt het en is het college overtuigd dan mag het Northgoterrein zelfs aan de stichting verkocht worden.

Zes maanden de tijd om plan te maken

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind september groen licht gegeven voor het voorbereiden van een intentieovereenkomst met de Noordwijkse Woningstichting. Hierin leggen gemeente en woningstichting de afspraak vast dat ze samen onderzoeken of de woningstichting een haalbaar programma met sociale woningbouw op het Northgoterrein kan ontwikkelen.

Toewijzen aan Noordwijkse woningzoekenden

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) pakt de handschoen graag op. Manager Wonen Bart Tiesinga van de NWS: “Wij streven naar een inrichting die aansluit op de omliggende bebouwing, die deels al tot ons bezit hoort. Ik denk dan aan een mooie mix van eengezinswoningen en gestapelde bouw. Daarmee sluiten we aan bij het karakter van de buurt.’’ Directeur/bestuurder Willem van Duijn van de NWS zegt dat het in samenwerking met de gemeente Noordwijk mogelijk moet zijn om de nieuwe huizen aan Noordwijkse woningzoekenden toe te wijzen. “Daarvoor hebben we het instrument Lokaal Maatwerk.’’

Grote uitdaging

Uitgangspunt is dat de Noordwijkse Woningstichting de locatie ontwikkelt zonder een bijdrage van de gemeente. Daarin ligt een grote uitdaging. Wethouder Hans Bakker: “Betaalbare huurwoningen zijn heel hard nodig. We zijn ongelooflijk gemotiveerd om het plan financieel haalbaar te maken. We dragen bij door de grond kant en klaar te leveren. De NWS hoeft dan niet de sloop van de sporthal en de inrichting van de openbare ruimte in de berekening op te nemen.”