Transformatieagenda. Verandert U mee?

Dit item is verlopen op 28-07-2017.

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout hebben al ingestemd met de Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving.

De gemeenteraad gaat ermee aan de slag

In Noordwijk volgde donderdag 2 februari 2017 de politieke behandeling. Met het stuk zetten de regiogemeenten samen de toon. Er gaat veel veranderen. Verandert u mee?

Bouwen aan de samenleving

De agenda gaat over de samenleving. Hoe die gaat veranderen. Naar een samenleving waarin de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Dat heet: de participatiesamenleving.

Meedenken en Meedoen = Meer bereiken

Het plan is tot stand gekomen met goede ideeën van inwoners, organisaties, huisartsen, professionals en verenigingen. Vervolgens is deze groepen ook nog gevraagd om officieel te reageren op het stuk. Om een inspraakreactie te geven. Al die reacties zijn allemaal meegenomen in het plan.

Vier grote uitdagingen

Het plan bestaat uit vier grote uitdagingen. De gemeenten pakken ze de komende twee jaar op. De uitdagingen op een rij:

  • uitgaan van wat inwoners zelf kunnen; de eigen kracht
  • ondersteuning van mensen die het niet op eigen kracht kunnen
  • mensen helpen de weg naar de hulp en ondersteuning beter te vinden
  • de plannen samen met organisaties en inwoners verder invullen

Link