Tiny House Noordwijk

Dit item is verlopen op 12-06-2017.

Trend in wording? Tiny houses, of wel minihuisjes, spreken veel mensen aan. Ga maar na. Een tiny house is klein. Comfortabel. Duurzaam. Zeer betaalbaar. En flexibel.

Eerste kennismaking

Supporters van het ‘miniwonen’ melden zich. De initiatiefgroep Tiny House Noordwijk heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met wethouders Hans Bakker en Dennis Salman.

Mogelijk maken in de kustgemeente

De initiatiefgroep is opgericht door 6 enthousiastelingen. Ze willen maar één ding: ook in Noordwijk tiny houses mogelijk maken.

Gemeenteregels

Het doel van de bijeenkomst was de gemeente te informeren wat de tiny house-trend precies inhoudt. En vooral in te gaan op de vraag welke gemeenteregels ervoor zorgen dat er tiny houses kunnen komen in de kustgemeente.

Enthousiast ontvangen

De presentatie werd door de gemeente enthousiast ontvangen. Logisch. Tiny houses passen bij de Woonagenda van de gemeente. Bij de Omgevingsvisie Noordwijk 2030. En bij de nieuwe kijk op leven en duurzaamheid.

Organisatie met een gezicht

Nog een voordeel. De beweging heeft een organisatie. Gemeente en Tiny House Noordwijk kennen elkaar nu. Afgesproken is om de mogelijkheden verder te onderzoeken en elkaar te blijven informeren.

Medewerkers Tiny House en gemeente Noordwijk

Tiny House Noordwijk en de gemeente. Van links naar rechts: Marijke de Vreugd, Wendy van Leeuwen, Marielle van der Plas (gemeente), Hans Bakker (gemeente), Dennis Salman (gemeente), Timothy Meaker en Arjan den Heijer.