Tientallen miljoenen voor bollenlandschap van de toekomst

Voorstel vanuit Duin- en Bollenstreek voor een Regiodeal met het Rijk om ons bollenlandschap helemaal geschikt te maken voor de toekomst. Met aandacht voor duurzaamheid, recreatie en biodiversiteit.

Investeren voor de toekomst

Publieke en private partijen investeren de komende jaren 22,5 miljoen in om ons bollenlandschap helemaal klaar te maken voor de toekomst. Zij maken werk van herverkaveling, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water. Maar ook een rijke biodiversiteit en veel verschillende routes voor recreatie. Het volledige pakket van inspanningen staat in het voorstel ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’. De initiatiefnemers vragen het Rijk mee te investeren. Om met elkaar bollenteelt te realiseren in een landschap van de toekomst. De Hogeveense polder wordt proeftuin voor dit landschap.

Samen ondertekenen van aanvraag

Op woensdag 29 augustus 2018 ondertekenden o.a. de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), het hoogheemraadschap van Rijnland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond een aanvraag voor een ‘Regiodeal’. Zij nodigen het Rijk uit om mee te investeren. Dit kan in het kader van de zogenaamde ‘Regio-envelop’. Het investeringsprogramma van het Rijk voor regio's. Daarmee zou het totale bedrag van de investeringen op ruim 37 miljoen euro komen. In april 2019 geeft het Rijk uitsluitsel.

Aanvragen samen bij cheque 'wij werken samen aan toekomstbestending bollenlandschap'

Op de afbeelding: De aanvraag 'Wij werken samen aan een toekomstbestendig bollenlandschap'.