Ter inzage. Regionale Woonagenda 2017

Dit item is verlopen op 23-12-2017.

De Regionale Woonagenda 2017 ligt van maandag 30 oktober 2017 tot en met vrijdag 22 december 2017 voor iedereen ter inzage en kan worden gedownload op de website van Holland Rijnland. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014.

Woningaanbod beter laten aansluiten

De Regionale Woonagenda 2017 is een belangrijk stuk voor de gemeenten verenigd in Holland Rijnland. Met de woonagenda willen ze het woningaanbod in de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio‚Äôs Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek.

Woningbouwplannen beter afstemmen

Met de vernieuwde Regionale Woonagenda zijn de gemeenten in staat hun woningbouwplannen onderling beter af te stemmen, qua bouwjaar en woonmilieu. Ook verwachten ze beter rekening te kunnen houden met ontwikkelingen als:

  • de toename aantal inwoners
  • de toename van het aantal huishoudens
  • de verandering van de leeftijd van de bevolking door vergrijzing
  • de verandering van de samenstelling door steeds kleinere gezinnen.

Opgaven anno 2017

Een paar van de opgaven voor de Holland Rijnland-gemeenten:

  • de ontwikkeling van kansrijke bouwlocaties
  • het voorzien in voldoende sociale huurwoningen
  • het voorzien in passende woonruimten voor bijzondere doelgroepen, waarvoor aanvullende zorg noodzakelijk is.

Procedure en reageren

Op de website van Holland Rijnland vind je meer over de procedure. Je kunt op het stuk reageren via een digitaal reactieformulier.