Ter inzage ontwerp van Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur

Dit item is verlopen op 08-06-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op dinsdag 28 maart 2017 om het ontwerp van de Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur vrij te geven voor inspraak.

Inhoud van de beleidsregel

Met deze beleidsregels willen we het volgende regelen:

Particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadinfrastructuur duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Ter inzage

Het ontwerp van de beleidsregels ligt van donderdag 6 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage. De beleidsregels kunt u inzien:

  • bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42
  • via onderstaande link

Reageren: indienen inspraakreactie

Iedereen kan van 6 april tot en met 7 juni een inspraakreactie indienen over de beleidsregels. Dit kan schriftelijk, per post, per e-mail of mondeling:

  • Per post: t.a.v. College van burgemeester en wethouders, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.
  • Per e-mail: t.a.v. College van burgemeester en wethouders o.v.v. Inspraakreactie ontwerp Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur, gemeente@noordwijk.nl 
  • Mondeling zienswijze: u kunt contact opnemen met team Ingenieursbureau via het algemene nummer,  (071) 36 60 000.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer de heer R. van Gent, via (071) 36 60 000.

Link