Taskforce Dienstverlening

Dit item is verlopen op 14-10-2017.

Gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) hebben samen een Taskforce Dienstverlening opgericht.

Professionele dienstverlening

Samen willen de organisaties komen tot een professionele dienstverlening aan de klanten: iedereen die te maken heeft met bouwprojecten. De Taskforce richt zich onder meer op de afhandeling van de omgevingsvergunningen bouw door de ODWH. Die moet snel op een hoger plan worden gebracht.

Takenpakket dat groeit en ingewikkelder wordt

Gemeente Noordwijk heeft aan de ODWH sinds 2013 het uitvoeren van taken toevertrouwd op het gebied van de  Wet ruimtelijke ordening en de Wabo. En sinds 2016 voert de ODWH ook Wabo-taken uit op het gebied van omgevingsvergunning bouw.

Het gaat inmiddels om zo’n 300 aanvragen per jaar. Het aantal groeit. In de praktijk blijkt dat daarnaast de complexiteit van de dossiers flink is toegenomen.

Verbeterpunten

Verbeterpunten waarop de Taskforce Dienstverlening zich onder meer richt: bereikbaarheid, vlottere doorloop van vergunningaanvragen en betere afstemming tussen de gemeentelijke organisatie en de ODWH. De Taskforce moet er op  korte termijn voor zorgen dat de communicatie tussen gemeente, inwoners, bedrijven en de ODWH beter verloopt.

Directe aanleiding

De directe aanleiding voor het oprichten van deze Taskforce Dienstverlening zijn signalen over de slechte bereikbaarheid van de helpdesk bouwen en de doorlooptijd van de vergunningverlening. Beide organisaties vinden dat vervelend, al constateren ze ook dat in de afgelopen jaren er slechts twee officiële klachten binnen zijn gekomen over de dienstverlening.

Voor de zomer merkbare verbeteringen

Wethouder Hans Bakker wil resultaat zien. Eerder deze maand handelde hij raadsvragen af die door de gemeenteraad naar aanleiding van een klacht werden gesteld. “Het gaat bijna altijd om klanten met grote belangen. Voor hen staat er veel op het spel. Ze spreken me vaak aan. Voor het zomerreces moeten er dan ook verbeteringen zijn doorgevoerd, zowel bij de ODWH als bij de gemeente Noordwijk. Merkbaar voor onze klanten.”