Structureel geld voor armoedebestrijding kinderen

Dit item is verlopen op 29-11-2017.

Er is structureel geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met de Kleijnsma-gelden komt het Rijk over de brug om hen te helpen. CDA Noordwijk stelt het college er vragen over.

Komt het geld goed terecht?

In de vragenbrief van CDA Noordwijk staat: “Voor Noordwijk is hiervoor structureel een bedrag van € 82.372,- beschikbaar gesteld.” Hoe borgt het gemeentebestuur nou dat het geld goed terechtkomt?, zo wil de partij weten. Want: “Voor het CDA is het belangrijk dat deze middelen daadwerkelijk voor deze doelgroep worden ingezet.”

Niet meer tijdelijk

Het college is blij met de structurele steun. Er waren al tijdelijke voorzieningen getroffen om deze kinderen te helpen. Nu kan dat structureel worden, vanuit een pot die elk jaar met de Kleijnsma-gelden aangevuld wordt.

Op de hoogte

“Alle verwijzers in Noordwijk zijn inmiddels geïnformeerd over de Doe Mee-regelingen. De sport- en culturele verenigingen zijn op de hoogte van het bestaan van het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds en hebben intermediairs die de aanvragen voor deze fondsen begeleiden”, aldus het college.

Link