Stroom, gas en elektriciteit gaat er soms af

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Het energie- en het waterbedrijf laten in 2017 hun leidingen en kabels vernieuwen en verbeteren die onder de Parallel Boulevard liggen. Het gaat in 2 stappen.

Eerste reeks werkzaamheden

Stap 1. Vanaf maandag 20 maart 2017 vernieuwt Visser Smit Hanab de gas- en waterleidingen. Ook verbetert deze aannemer het elektriciteitsnet. De ploeg van Visser Smit Hanab werkt bij het Vuurtorenplein en het Jan Kroonsplein. De werkzaamheden duren tot halverwege juni. Omwonenden krijgen van de aannemer een brief. Daarin staat onder meer wie uw contactpersoon is. Deze kunt u bellen of aanspreken als de ploeg bij u in de buurt aan de slag is gegaan. Handig als u vragen hebt.

Aannemer houdt rekening met de buurt

Veilig werken staat voorop. Daar zijn ook regels voor. Dus soms gaan gas, water en stroom eraf. Als de aannemer afsluit dan hoort u dat op tijd van hem. Hij stuurt u een brief. U kunt dan op tijd uw maatregelen treffen. De aannemer neemt daarnaast steevast maatregelen om verkeershinder en overlast te beperken. Waar dat nodig is voert hij de werkzaamheden zelfs uit in overleg met de betrokkenen. Zeker als hij bij een inrit bij een huis moet werken.

Tweede reeks werkzaamheden

Stap 2. Begin september gaat de aannemer op De Grent aan het werk. Daarna op het Vuurtorenplein tot aan het Wantveld. We verwachten dat hij halverwege december 2017 klaar is met het vernieuwen en verbeteren de leidingen en kabels. Alles ligt er dan netjes en veilig bij voor de komende decennia. Op de foto’s ziet u het verschil.

Kabels en leidingen onder de grond voor en na foto's

Link