Statushouders avond Vinkeveld

Dit item is verlopen op 08-05-2017.

Op maandagavond 7 november 2016 hebben zo’n 80 wijkbewoners van Vinkeveld de informatieavond bezocht over het onderzoek naar het omzetten van de Uitvaltij naar een plek waar statushouders mogelijk kunnen worden gehuisvest. Het werd een goede denk-mee-bijeenkomst. Na afloop klonk zelfs een applausje.

Centrale vraag – Hoe kijkt de buurt er tegenaan

Of het gebouw omgezet kan worden is inmiddels onderzocht. Het kan, zo is de conclusie uit het rapport. Maar daarmee is nog niets gezegd over de maatschappelijke wenselijkheid van het huisvesten van statushouders op deze locatie. Samen met enkele vertegenwoordigers uit de wijk organiseerde de gemeente daarom deze informatieavond.

Boven de gewone taakstelling

De avond begon met een korte presentatie over wat statushouders zijn. Wat de taakstelling is. Wat de rol van een gemeente is. En welke wensen de gemeenteraad heeft. Belangrijk is het amendement dat de gemeenteraad van Noordwijk heeft aangenomen. Hierin is besloten om te onderzoeken of in Noordwijk bovenop de gewone taakstelling nog eens 17 statushouders extra gehuisvest kunnen worden, waar de Uitvaltij als mogelijke locatie in het beeld kwam. Op de avond werd in ieder geval duidelijk aangegeven dat het ook wel echt de bedoeling is om de 17 extra statushouders te huisvesten. Als dat niet in de school kan dan elders.

Open discussie

Tijdens de bijeenkomst werd met elkaar van gedachten gewisseld. Open. Frank en vrij. Dat vonden de meeste aanwezigen fijn. De gemeente werd namelijk verweten ‘te geheimzinnig’ te opereren in het dossier, en men had het idee dat er al lang was besloten tot het inzetten van de Uitvaltij. Die laatste indruk kon gelukkig worden weggenomen. Tevens kon de gemeente duidelijk maken dat het aan de gemeenteraad is om zich, gewapend met de uitkomsten van de informatieavond, uit te spreken over de Uitvaltij als mogelijke locatie voor het onderbrengen van statushouders.

Gemeentebestuur in de luisterstand

Na afloop klonk er spontaan applaus. Opluchting. Misschien zelfs waardering voor het initiatief. En het gevoel dat er geluisterd is door het college en de aanwezige raadsleden. Burgemeester Jan Rijpstra: “Aan de avond heb ik een goed gevoel over gehouden. Er is op een constructieve wijze en met veel respect voor elkaars standpunten over dit vraagstuk gesproken. Ik ben er trots op hoe de avond is verlopen.”

Delen van de lijst met zorgpunten

Naar aanleiding van de bijeenkomst, maakt de gemeente Noordwijk een lijst met zorgpunten, vragen, opmerkingen, suggesties. Deze lijst kan nog verder aangevuld worden. Het zal aan alle aanwezigen toegezonden worden. Ook zal de gemeente deze lijst op deze website beschikbaar stellen.

Gemeenteraad aan zet

Acht gemeenteraadsleden waren erbij in de Uitvaltij. Ze hebben gehoord en gezien wat er leeft. Maar het is natuurlijk aan alle raadsleden om de gevoelens, meningen en standpunten van de wijk, mee te nemen in de definitieve besluitvorming. De lijst helpt daarbij.