Statenontmoeting in Noordwijks ESA ESTEC

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Esa Estec in Noordwijk is een belangrijke Europese ruimtevaart locatie. Een bijzondere locatie voor bijzondere ontmoetingen en gelegenheden. Op vrijdag 29 september 2017 vond er de jaarlijkse Zuid-Hollandse Statenontmoeting plaats. Noordwijk. Ruimtevaart. Nederland. De vele kansen. Ze werden goed op de kaart gezet.

Netwerken

Zo’n Statenbijeenkomst is dé jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de provincie Zuid-Holland. Burgemeester Jan Rijpstra verwelkomde dan ook samen met de commissaris van de Koning Jaap Smit de vele gasten, waaronder de ambassadeur van Italië. André Kuipers sprak via een videoboodschap de 500 aanwezigen toe.

Space Valley van Europa

Zuid-Holland heeft een sterke Nederlandse ruimtevaartsector. De mogelijkheden zijn enorm. De directeur van ESA ESTEC, Franco Ongaro, gaf de kansen aan. Als het aan hem ligt groeit Zuid-Holland uit tot ‘Space Valley van Europa.’ Uiteindelijk moet het ruimtevaartcluster Delft, Den Haag, Leiden en Noordwijk de grootste ruimtevaartregio van Europa worden.

Parel van Zuid-Holland

Volgens commissaris van de Koning Smit geldt ESA ESTEC als een parel binnen de grenzen van Zuid-Holland. Hij bracht goed voor het voetlicht wat het belang van de ruimtevaart is.

Workshop voor burgemeesters

Burgemeester Rijpstra wilde meer bekendheid geven aan de gebruiksmogelijkheden die de ruimtevaart biedt. Daarom nodigde hij zijn collega’s uit voor een workshop over de toepassingsmogelijkheden van aardobservatie. Voor velen een eyeopener.

Statenontmoeting

Mooi cadeau voor de nieuwe gemeente Noordwijk

ESA ESTEC-directeur Ongaro (op foto in het midden) gaf burgemeester Rijpstra (op foto rechts) een prachtige satellietfoto van de regio. Ook de burgemeester van Noordwijkerhout, Gerrit Goedhart, was hierbij aanwezig. De foto is om de beurt te zien op de gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Na de fusie krijgt deze een definitieve plek.

Open dag

Zelf eens rondkijken bij ESA Estec? Binnenkort is de open dag.