Start werkzaamheden Parallel Boulevard uitgesteld

Dit item is verlopen op 28-07-2017.

De gemeente heeft besloten om de reconstructie van de Parallel Boulevard met 1 jaar uit te stellen. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in september 2018.

Grondwaterstand nog niet voldoende gezakt

Eén van de doelen van de herinrichting van de Parallel Boulevard is om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de wateroverlast  in Noordwijk aan Zee. In de grond moet een zogenaamd infiltratieriool aangelegd worden. Waardoor water kan wegzakken in de ondergrond. Inmiddels is bekend geworden dat de drain die is aangelegd onder de Koningin Wilhelmina Boulevard nog te weinig water levert. Deze drain moet de grondwaterstand dermate verlagen zodat de aanleg van het infiltratieriool onder de Parallel Boulevard mogelijk is.  De gemeente verwacht dat in september 2017 de grondwaterstand nog niet voldoende gezakt is om het infiltratieriool aan te kunnen leggen.

Komende tijd verder met voorbereidingen

Het project heeft mede vorm gekregen door alle inbreng van betrokkenen. Wethouder Dennis Salman: “Iedereen hartelijk dank voor inbreng en het meedenken van de afgelopen tijd. Dit is niet voor niks geweest. De projectgroep gaat verder met de nauwkeurige voorbereidingen voor dit grote werk. Natuurlijk houden we omwonenden en betrokkenen op de hoogte van de voortgang.“ In de tussentijd zit de projectgroep zeker niet stil. Op dit moment worden de voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van kabels en leiding uitgevoerd. Verder wordt in de tussentijd gezocht naar, en indien mogelijk aangelegd, locaties voor parkeren.

Communicatie

Omwonenden en betrokkene hebben inmiddels een brief ontvangen van de gemeente over het uitstellen van de werkzaamheden. Ook verstuurt de gemeente een nieuwsbrief naar belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief over het project Parallel Boulevard.