Samenleving denkt mee doet mee bij verkenningsstudie

Dit item is verlopen op 28-05-2017.

Noordwijk wordt volop betrokken bij verkenningsstudie naar intensievere samenwerking met Noordwijkerhout.

Dialoog maakt onderdeel uit van de verkenning

Inwoners en verenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gaan met elkaar in gesprek om de eigen kracht van de eigen gemeente aan te geven, maar ook om in beeld te krijgen op welke manier samenwerking die eigen kracht kan versterken. 

Samenleving betrekken bij inrichting van het openbaar bestuur

Beide gemeentebesturen vinden het belangrijk dat de samenleving betrokken wordt bij de verkenningsstudie. In de afgelopen jaren zijn beide gemeenten al op verschillende manieren het gesprek aangegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, vanuit de overtuiging dat bij de inrichting van het openbaar bestuur de inbreng, ideeën en opvattingen van de samenleving er toe doen. 

Samen met de buren? Het maakte de tongen los

Bij de voorbereidingen op de verkenningsstudie zijn inwoners al gevraagd mee te denken, mee te doen. Het onderwerp maakte de tongen los. Zowel in Noordwijkerhout als in Noordwijk lieten voor- en tegenstanders zich horen. Met goed-onderbouwde standpunten of goede ideeën.

De inbreng werd verzameld. Gebundeld. En ingebracht bij de voorbereidingen van de verkenningsstudie. Het is die betrokkenheid die de onderzoekers willen mobiliseren en de vruchten ervan naar binnen willen halen.

Dialoogsessies

Er worden komende weken dialoogsessies voor inwoners en verenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld georganiseerd. De planning van deze sessies volgt zo snel mogelijk.

De energieke zeven sterren kustgemeente

Burgemeester Jan Rijpstra: “De verkenningsstudie gaat over de identiteit van de lokale gemeenschap. Noordwijk heeft hierover uitvoerig gesproken en heeft een helder beeld van wat het wil zijn: een energieke zeven sterren kustgemeente. De verkenningsstudie zal uit wijzen of er samenwerkingen denkbaar zijn die ons daarmee verder helpen.”

Burgerparticipatie broodnodig 

Burgemeester Gerrit Goedhart: “Burgerparticipatie levert die bouwstenen die de politiek nodig heeft voor het nemen van gefundeerde beslissingen. De werkwijze van Twynstra Gudde past bij de aanpak van Noordwijkerhout. Mensen betrekken bij vraagstukken die hen aangaan.”