Samen met de buren?

Dit item is verlopen op 25-07-2017.

Samen met de buurgemeente Noordwijkerhout? Na verkenningen met de politieke partijen en het ambtenarenapparaat van Noordwijk en Noordwijkerhout, was het week 4 van 2017 de beurt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover mee te laten denken. Hoe kijken zij aan tegen intensievere samenwerkingsmogelijkheden tussen Noordwijkerhout – Noordwijk?

Twee avonden

Op maandag 23 januari 2017 discussieerden vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en ondernemers uit Noordwijkerhout en Noordwijk over intensievere samenwerking tussen beide gemeenten “in welke vorm dan ook”. De bewoners van Noordwijk en Noordwijkerhout waren in de gelegenheid om op dinsdag 24 januari 2017 hierover te discussiëren. Ook deze sessies werden georganiseerd door onderzoeksbureau Twynstra Gudde, dat de verkenningsstudie verricht in opdracht van beide gemeenten.

Discussie

De opkomst op beide avonden was bescheiden. Eerder waren beide gemeenten al genoodzaakt bijeenkomsten te schrappen vanwege het geringe aantal aanmeldingen. Desondanks gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Over de eigen kracht van hun gemeente en over de kansen en bedreigingen van een intensievere samenwerking. Op de foto één van de verkenningssessies in congrescentrum Leeuwenhorst.

Op naar de gemeenteraden

Oogsten. Half maart ronden de onderzoekers hun rapport af. Dan is het aan de gemeenteraden van beide gemeenten om op basis van deze verkenning antwoord te geven op die simpele vraag: ‘Samen met de buren?’

Dialoogsessie