Samen invoering omgevingswet voorbereiden  

Dit item is verlopen op 11-06-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad uitgelegd hoe de fusiegemeenten zich voorbereiden op de komst van de omgevingswet. Samen op om deze wet goed in te voeren

Voortvarend verder

Ook op dit punt werken de gemeenten nauw samen, zo blijkt uit de collegebrief. “De door de colleges van Noordwijk en Noordwijkerhout uitgesproken ambities voor de invoering van de wet zijn over het algemeen hoog. Hieraan voldoen vraagt veel inzet en tijd, de extra beschikbare tijd door het uitstel van de invoeringsdatum naar 1 januari 2021 zullen we hierbij hard nodig hebben. Ook gezien de samenloop met het fusietraject. Verder heeft Noordwijk een van de nieuwe instrumenten, de Omgevingsvisie, al vastgesteld. De buitenwereld verwacht dat er ook gewerkt gaat worden in de geest van deze visie en aan de uitvoering van de visie. Daarvoor is tijdig verdere uitrol van het "omgevingswetwerken" nodig. Het vertragen met de nieuwe invoeringsdatum zien wij daarom niet als een reële optie. We gaan voortvarend samen verder”.

Pilots om van te leren

Een van de aangekondigde acties: het opstarten van 2 á 3 pilots met nieuwe, zogeheten omgevingsplannen voor de ontwikkeling van de uitgangspunten voor het nieuwe gemeentedekkende omgevingsplan voor de fusiedatum van 1 januari 2019.