Reparatie bestemmingsplan Zeewaardig

Dit item is verlopen op 29-03-2018.

De gemeenteraad besloot op 21 september 2017 het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren. Reparatie houdt in dat de rechten, zoals deze golden in het voorheen geldende bestemmingsplan, weer teruggebracht gaan worden. Het college heeft opdracht gekregen de reparatie voor te bereiden.

Locaties

Voor de locaties waar rechten wegbestemd zijn, wordt hiermee binnen afzienbare tijd begonnen.

Voor de locaties waar teveel rechten zijn toegekend (nrs. 1, 6a, 9, 16a en b, 24, 40, 46, 53, 54, uit onderzoek Zeewaardig) wil de gemeenteraad het bestemmingsplan over ca. één jaar repareren. Gedurende dit ene jaar blijft het bestemmingsplan Zeewaardig voor deze locaties nog gelden. Het betreft de locaties Huis ter Duin, Kop Hoofdstraat/De Grent/Palaceplein, hoek Golfbaan/Wantveld, gebouwen aan Olieburg en tussen Olieburg/Noordzeestraat, Bomstraat 7-15, Parallel Boulevard 206-208, Trompstraat 1-11, Nieuwe Zeeweg 90-92 en Schoolstraat 3-5.

Stukken op website

Het besluit en het rapport van Tonnaer zijn te vinden op onze website bij de vergaderstukken van 21 september 2017.

Geen bezwaar/beroep

Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open. Het is geen besluit zoals bedoeld in de Awb.