Raad laat sterren botsen

Dit item is verlopen op 24-11-2018.

Noordwijk krijgt de 7 sterren steeds beter in de vingers. Eind april volgde de gemeenteraad de workshop Botsproeven om inzicht te krijgen in de impact van de 7 sterren uit de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 bij projecten of initiatieven.

Twee bestaande vraagstukken

Op maandag 23 april hebben raadsleden, enkele ambtenaren en belangrijke partners van de gemeente de ‘Workshop Botsproeven’ gevolgd. Nodig om te leren werken met de 7 sterren uit de omgevingsvisie. Wethouder Hans Bakker opende de avond.

Hoe dragen ze bij aan de 7 sterren?

De genodigden waren naar het NH congrescentrum Leeuwenhorst getogen voor een bijzondere kennismaking. Tijdens de workshop werden aan de hand van twee casussen getoond in welke mate een ontwikkeling kan bijdragen aan de 7 sterren. 

Leuke manier om te leren

De gemeenteraad van Noordwijk stelde op 12 oktober 2017 de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 vast. Een prachtvisie die sterk richting geeft. Het college had daarbij beloofd de raad kennis te laten maken met ‘botsproeven’ aan de hand van een nader te ontwikkelen instrument of methodiek.

Realistisch en leidend

In samenwerking met Bureau Tygron werden tijdens de workshop twee realistische casussen voorgelegd en doorgenomen: locatie Buijze Pers/Van Eeden en locatie Bronsgeest. Bij deze twee casussen werd gekeken welke sterren uit de Omgevingsvisie ‘botsen’ en hoe dan keuzes worden gemaakt. Raadsleden hadden er hun handen vol aan. 

Bij de locatie Buijze Pers/Van Eeden is sprake van een geheel nieuwe ontwikkeling waarvoor nog geen bestuurlijke keuze is gemaakt. Hierbij is het dan ook mogelijk om alle 7 sterren in beeld te brengen. En te laten botsen. 

Bij de woningbouwlocatie Brongeest is al sprake van bestuurlijke keuze voor de functie wonen. Deze casus wijkt in die zin af van de casus Buijze Pers/Van Eeden, maar biedt daarentegen de mogelijkheid om de sterren, uitgaande van de al gemaakte bestuurlijke keuze voor woningbouw, te toetsen. Het gaat dan feitelijk om het beantwoorden van de vraag: Hoe gaan we wonen in Bronsgeest?

Sterren maken de discussie los

Zo heeft elke botsproef inzicht gegeven in de impact van de 7 sterren uit onze omgevingsvisie bij projecten of initiatieven. Daarbij kunnen eventuele spanningen tussen de verschillende sterren inzichtelijk worden gemaakt. Inzicht in het onderlinge effect van de 7 sterren kan helpen bij het maken van afwegingen om te komen tot een gewenste ontwikkeling.

En die bijdrage aan de sterren? “Het is heel mooi om te zien hoe er gediscussieerd werd. Welke bijdrage levert het project. Welke ster gaat wat feller schijnen. Welke niet. Daar gaat het om. De discussie met elkaar”, aldus één van de deelnemers.