Raad kiest voor fusie met Noordwijkerhout

Dit item is verlopen op 06-01-2018.

Op donderdag 6 juli 2017, tijdens een extra vergadering, heeft de gemeenteraad van Noordwijk het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout vastgesteld.

Groen licht voor fusie

De gemeenteraad heeft daarmee groen licht gegeven voor de fusie met de gemeente Noordwijkerhout. In de gemeenteraad van Noordwijkerhout werd bijna gelijktijdig de fusie eveneens met een raadsbesluit bekrachtigd.

Veel belangstelling

Er was in Noordwijk veel belangstelling voor deze bijzondere raadsvergadering. De laatste voor het zomerreces. Van te voren hadden zich 7 inwoners bij de griffie aangemeld om zich persoonlijk tot de vergadering te richten. Hun betogen richtten zich op verschillende zaken. Er was bijval voor het herindelingsadvies. Het meest uitgesproken was Cees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging. Er was kritiek. Inspreker Raymond Salman had eerder een inleidend verzoek ingediend tot het houden van een referendum. Hij had er de afgelopen periode actief campagne voor gevoerd. Hij sprak de raad indringend toe. Hij vond de hele gang van zaken niet-democratisch en ook van weinig respect getuigen. Fusie of niet: hierover moet de Noordwijker gehoord worden, zo stelde hij met verve. Geef de Noordwijkers een stem.

Behandeling advies op het verzoek tot het houden van een inleidend referendum

Bij de bespreking van het inleidend verzoek tot het houden van een raadgevend referendum boog de raad zich over het advies van de griffie. De griffie heeft het verzoek beoordeeld. Baseerde zich daarbij op de regels uit de referendumverordening van de gemeenteraad. Het advies is dat het verzoek niet-ontvankelijk is, wat zo veel wil zeggen dat het niet voldoet aan de regels die er in Noordwijk voor het houden van een referendum gelden. De gemeenteraad stemde met het advies in. Er werden daarbij verschillende argumenten aangevoerd door de partijen. Alleen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig stemde tegen het advies.

Het herindelingsadvies

In het debat vroeg Puur Noordwijk of de wethouder van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig (LSNZ) loyaal kon zijn aan het fusiebesluit. De wethouder vertegenwoordigt Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig in het college. Deze partij is principieel tegen het fusiebesluit. Puur Noordwijk vroeg of dat niet een belemmering is voor de LSNZ-wethouder. Werkt hij van harte mee aan het bouwen van de nieuwe gemeente? Fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSNZ) gaf aan geen enkel probleem te zien. “Het gebeurt toch regelmatig dat een wethouder een besluit moet uitvoeren waar zijn partij niet warm voor loopt.” Er volgde daarop een hoofdelijke stemming. De uitslag: 21 stemmen - 17 voor - 4 tegen (allen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig).

Motie lokale lasten

De motie lokale lasten werd bij het herindelingsadvies ingebracht. De raad nam de motie unaniem aan.

Motie dienstverlening en huisvesting

De motie dienstverlening werd bij het herindelingsadvies ingebracht. De raad nam de motie unaniem aan.

Historisch besluit

Burgemeester Jan Rijpstra rondde af met de woorden: “U heeft een historisch besluit genomen. Politiek is niet voor bange mensen. U heeft laten zien waar u voor staat en wat uw afweging is geweest. U hebt een keuze gemaakt. Er is goed en waardig gedebatteerd. Ik hoop dat we zo doorgaan. En dat we vanaf nu samen met Noordwijkerhout bouwen aan een mooie sterke gemeente.”

Links