Project Snippergroen van start in Boerenburg en Grashoek

Dit item is verlopen op 26-09-2017.

Na Duinpark en omgeving Noordwijk Binnen zijn de wijken Boerenburg en Grashoek aan de beurt. Op maandag 25 september 2017 vindt de informatieavond voor deze wijken plaats. De avond wordt gehouden op Sportpark Duinwetering in de kantine van v.v. Noordwijk. 

Informatieavond Boerenburg en Grashoek

Betrokken bewoners en geïnteresseerden zijn per brief uitgenodigd voor de informatieavond. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op maandag 25 september 2017 vindt in de kantine van v.v. Noordwijk, Duinwetering 105 de informatieavond plaats. De avond start met een korte algemene presentatie over Snippergroen. Er wordt tijdens de avond niet ingegaan op persoonlijke situaties. Wel is er uiteraard de mogelijkheid om algemene vragen te stellen. De avond start om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

Project Snippergroen

Het project Snippergroen heeft als doel afspraken te maken over het gebruik van gemeentegrond om rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen. Het project wordt in fases uitgevoerd. Voor iedereen in Noordwijk gelden dezelfde regels. Met de uitvoering van dit project geeft het college invulling aan de wens uit de 'Coalitiekoers Denk mee. Doe meer! 2014 - 2018' om dit project op te pakken. Stroken openbare gemeentegrond die grenzen aan tuin, huis of grond van bewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden gekocht worden.

Gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling

Het gaat daarbij niet alleen om snippergroen dat al in gebruik is zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Ook inwoners die interesse hebben in een stuk aangrenzende gemeentegrond kunnen dit kenbaar maken bij de gemeente. Aankoop van gemeentegrond is niet in alle gevallen mogelijk; de gemeente beoordeelt elke situatie afzonderlijk. Er wordt onder andere gekeken naar de kabels en leidingen in de grond en de verkeersveiligheid.