Prestatieafspraken Noordwijk 2018 -2021 

Dit item is verlopen op 28-05-2018.

In het college van dinsdag 14 november 2017 zijn de hernieuwde Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting, de Stichting huurdersbelangen Noordwijk en de gemeente Noordwijk vastgesteld. De ondertekening van de Prestatieafspraken 2018-2021 heeft maandag 27 november 2017 plaatsgevonden.

Resultaat van constructief overleg

Deze hernieuwde prestatieafspraken zijn het resultaat van constructief overleg tussen de Noordwijkse Woningstichting (NWS), de Stichting huurdersbelangen Noordwijk (SHN) en de Gemeente. Voor de gemeente is de basis voor de Prestatieafspraken 2018-2021 de Noordwijkse Woonagenda 2016- 2020 en de Prestatieafspraken 2017 -2020.

De vaart er in houden

De vaart houden in de uitvoering van nieuwbouwplannen. Dat is een van de doelstellingen in de Prestatieafspraken 2018-2021. De gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hebben er hun handtekening onder gezet in de wetenschap dat er nog veel moet gebeuren. Er is in het document verder aandacht voor doorstroming, duurzaamheid, betaalbare huren en het zorggeschikt maken van woningen. 

Drie partijen toetsen en volgen

De eerste Prestatieafspraken-nieuwe-stijl werden in Noordwijk in 2016 gemaakt. De afgelopen periode is door de drie partijen getoetst wat er is bereikt en zijn aanvullende afspraken voor 2018 en de drie jaar erna vastgesteld.

Uitbreiding met maximaal 600 sociale huurwoningen

De uitbreiding met minimaal 600 sociale huurwoningen in de komende tien jaar vormt nog steeds de belangrijkste opgave voor gemeente, NWS en SHN. Volgend jaar wordt begonnen met het eerste nieuwbouwproject (Rederijkersplein), maar daarmee mag de stroom niet stokken. 

Ambities staan nog fier overeind

De in 2016 uitgesproken ambities staan wat ons betreft nog fier overeind”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman. “Die woningen zijn voor Noordwijk bittere noodzaak.” 
Bij het bereiken van die nieuwbouwdoelstelling hebben gemeente, NWS en SHN elkaar nodig.

Zoeken naar mogelijkheden

“Dan denk ik bijvoorbeeld aan het versnellen van procedures, het opstellen van planvoorwaarden en afspraken over de grondprijs”, zegt manager Wonen Bart Tiesinga van de NWS. 

Afspraken die staan als een betaalbaar huurhuis

Ook daarover zijn volgens voorzitter Bernard Koëter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk harde afspraken gemaakt. “Als luis in de pels zet de SHN alles op alles om ervoor te zorgen dat ze ook worden nagekomen.”

Betaalbare huren

De SHN houdt verder ook een scherp oog voor betaalbare huren. Nieuw voor 2018 is dat nog meer nadruk wordt gelegd op de doorstroming in het huidige bestand van sociale huurwoningen. Voor die extra inspanning trekken gemeente en NWS extra geld uit. Een seniorenmakelaar helpt ouderen die kleiner willen gaan wonen. Er zijn plannen om bestaande huurwoningen zorggeschikter te maken.

Duurzaamheid 

Als het gaat om duurzaamheid van het bestaande woningbestand zetten de drie partijen nadrukkelijk koers naar CO²-neutraal in 2050. Nieuwbouw van de NWS is nu al gasloos en bijna-energieneutraal (BENG).

Verder lezen

Voor de nadere inhoud van de tekst wordt verwezen naar de Prestatieafspraken 2018-2021 en de Prestatieafspraken 2017-2020.