Presentatie verkenning

Dit item is verlopen op 07-08-2017.

Op dinsdag 14 februari 2017 presenteren gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout de uitkomsten van hun onderzoek ‘Samen met de Buren?’. Ze doen dat in Congrescentrum NH Leeuwenhorst. Het gaat om het eerste deel van het onderzoek.

Voor iedereen toegankelijk

De gemeenteraadsleden zijn zeker aanwezig. Zij gaven opdracht tot het onderzoek. De onderzoekers laten hen zien wat de verkenning heeft opgeleverd. Het gaat om het eerste deel van het onderzoek. De eerste fase. Maar de presentatie is niet alleen voor de raden. Iedereen die belangstelling heeft kan de bijeenkomst bijwonen. Hij begint om 20:00 uur.

Gesprekken

De verkenning is de afgelopen weken flink op stoom gekomen. Er zijn veel gesprekken geweest. Met de politiek. Met de ambtenaren. Met andere overheden. En ook met inwoners, ondernemers en  verenigingen en instellingen. Daardoor zijn de onderwerpen die geschikt voor een intensieve samenwerking duidelijk geworden. 

Tweede deel van het onderzoek

Er komt een tweede deel van het onderzoek. Dan gaat het over voor- en nadelen van intensieve samenwerking. Over kansen en bedreigingen. Dat willen de onderzoekers ook goed in beeld brengen. Dat helpt de gemeenteraden bij het oordeel over het eindrapport. En over de vraag wat ze met de uitkomsten willen doen. 

Afronden 

Half maart ronden de onderzoekers hun rapport af. Dan is het aan de gemeenteraden om antwoord te geven op de vraag: ‘Samen met de buren?’.