Periodieke ruiming van graven

Dit item is verlopen op 01-02-2018.

Op deze gemeentelijke Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Oude Zeeweg 32 2202 CG Noordwijk, worden de komende periode ruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

Medio november-december 2017: ruimen van 52 particuliere graven

De gemeente Noordwijk start medio november-december 2017 met het ruimen van 52 particuliere graven. Van deze graven is het grafrecht schriftelijk opgezegd of is het grafrecht vervallen. Op de lijst met namen kunt u lezen om welke personen en welke graven het gaat.

Eind januari 2018: ruimen van 16 algemene graven

De gemeente Noordwijk start eind januari 2018 met het ruimen van 16 algemene graven. Van deze graven zijn de uitgiftetermijn en de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken. Op de lijst met namen kunt u lezen om welke personen en welke graven het gaat.

Respectvol uitgevoerd door een erkend en gespecialiseerd bedrijf

In opdracht van de gemeente voert een erkend en gespecialiseerd bedrijf deze ruimingswerkzaamheden uit. Respect en waardigheid staan bij de voorbereidingen en de uitvoering ervan centraal.

Aard van de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zullen bepaalde delen van de begraafplaats afgeschermd worden, zodat bezoekers en nabestaanden er geen zicht op hebben. Het werk wordt voorzichtig, discreet en zo stil mogelijk uitgevoerd.

Aanwijzingen van de begraafplaatsbeheerder

Het kan echter voorkomen dat door dit specialistische werk bijzondere omstandigheden kunnen ontstaan waardoor de begraafplaats deels gesloten moet worden. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij verzoeken u in dat geval de aanwijzingen van de begraafplaatsbeheerder op te volgen.

Stoffelijke resten bijzetten in het verzamelgraf

De stoffelijke resten die bij het ruimen van graven vrijkomen, blijven op de begraafplaats. Ze worden bijgezet in het verzamelgraf. Dit ligt op het achterste gedeelte van deze begraafplaats.

Altijd bereid om uw vragen te beantwoorden of om een nadere toelichting te geven

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Wilt u een toelichting? Neem dan contact op met:

  • de begraafplaatsadministratie, telefoon: 071–36 60 396
  • de begraafplaatsbeheerder, telefoon: 06–53 44 94 12