Openingstijden en dienstverlening tijdens Pinksteren

Dit item is verlopen op 06-06-2017.

De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn op tweede Pinksterdag niet bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

Gemeentelijke locaties

Op maandag 5 juni 2017, Tweede Pinksterdag, zijn het gemeentehuis en de locaties aan de Goohorstlaan en Heerenweg gesloten.

Publieksbalies

De publieksbalies in het Klantcontactcentrum zijn gesloten op:

  • maandag 5 juni 2017

Lokaal Loket Noordwijk

Het Lokaal Loket is gevestigd in het Klantcontactcentrum, Voorstraat 42. Op de volgende dagen is het Lokaal Loket niet geopend:

  • maandag 5 juni 2017

Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst West-Holland is gesloten:

  • maandag 5 juni 2017

Voor meer informatie over de omgevingsdienst: www.odwh.nl

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen

De minicontainers worden niet geleegd op:

  • maandag 5 juni 2017

Let op: op vervangende ophaaldagen kunnen de minicontainers vroeger of later worden geleegd, zet uw minicontainer daarom altijd voor 7:30 uur buiten.

Digitaal en op maat: persoonlijke afvalkalender

Kijk ook op uw persoonlijke Afvalkalender voor uw inzameldagen. Check digitaal uw ophaaldagen via: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app, zoekterm  ‘Afvalwijzer’.

Milieustraat

De milieustraat is op feestdagen gesloten, dit betekent dat de milieustraat is gesloten op:

  • maandag 5 juni 2017

Links