Openbare kennisgeving Tweede Kamerverkiezingen

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

De burgemeester van Noordwijk heeft bekend gemaakt dat de processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2017 zijn in te zien.

U kunt de stukken vanaf vrijdag 17 maart inzien bij het team Klantcontactcentrum. Dit kan op werkdagen van 8:30 – 17:00 uur.

De stukken zijn in te zien totdat de Tweede Kamer over de toelating van de nieuwe leden heeft besloten. We verwachten dat dit woensdagmiddag 22 maart 2017 gebeurt.