Offem Zuid. Plan voor de financiële kanten

Dit item is verlopen op 07-09-2017.

De gemeente heeft een plan klaar voor de financiële kant van Offem Zuid. Het plan helpt de kosten van de grondexploitatie te verhalen. Ook kan de gemeente er eisen mee stellen aan de ontwikkeling van het hele plangebied. Dit plan hoort dan ook bij het plan voor eerste stuk bouwgrond in Offem Zuid.

Waar vindt u de stukken?

De gemeente stelt het ‘Exploitatieplan Offem Zuid’ en alle bijlagen beschikbaar:

Reageren?

Wilt u reageren? Doe dat goed. Bij het juiste bestuursorgaan. Raadpleeg daarvoor de officiële en complete publicatie.