Noordwijkse Woonagenda vastgesteld

Dit item is verlopen op 08-08-2017.

De gemeenteraad heeft op donderdag 25 augustus 2016 De Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020, 'De toekomst van het wonen in Noordwijk' vastgesteld.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming

De Woonagenda geldt voor de komende vijf jaar als overkoepelend beleidsdocument, op basis waarvan in de veranderende context toch steeds consistente en passende keuzes kunnen worden gemaakt. In het bijzonder besteedt de Woonagenda aandacht aan de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad voor de lage inkomenscategorieën, de beschikbaarheid van woningen voor deze doelgroepen en voldoende doorstroming in de woningvoorraad. Doelgroepen zoals starters en senioren moeten, daar waar nodig, worden ondersteund en gefaciliteerd bij het vinden van geschikte woonruimte. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat bij projecten vanaf 3 woningen minimaal 20% sociale huur en maximaal 10% sociale koop in gerealiseerd moet worden. Daarnaast moet minimaal 20% van het bouwprogramma in het middeldure segment worden gerealiseerd.

De Woonagenda is de basis voor gesprekken met de verschillende partijen die bij de realisatie van de woonambities in Noordwijk een belangrijke rol spelen: bewoners, investerende, bouwende en beherende partijen, zorgverleners en uiteraard voor de gemeente zelf.

Op deze manier hopen we gezamenlijk bij te dragen aan de ingezette koers en zorgen we ervoor dat het nog lang goed wonen en leven is in onze mooie gemeente.

Link