Nieuwe vaste standplaatslocaties

Dit item is verlopen op 22-04-2017.

In de vergadering van 25 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Standplaatsenbeleid 2017’ vastgesteld waardoor er nieuwe standplaatslocaties zijn aangewezen waarop een vaste  standplaats kan worden ingenomen onder de in dit beleid opgenomen voorwaarden.

De nieuwe locaties 

Het gaat om de volgende 2 nieuwe locaties. 

  • Hoofdstraat ter hoogte van huisnummer 2
  • Bonnikeplein

Voorwaarden uit beleid doornemen

Voordat u een aanvraagt indient, verzoeken wij u dringend om eerst de voorwaarden (branche, grootte en bijzonderheden) bij de hierboven genoemde locaties tot u te nemen.

Aanvraag indienen t/m 19-12-2017

Belangstellenden kunnen tot en met maandag 19 december 2017 een volledig ingevulde aanvraag indienen voor een standplaatsvergunning. Per locatie 1 aanvraag. Het aanvraagformulier is te vinden op de homepage van de gemeentelijke website. Onder ‘Meest bezochte producten en onderwerpen’ vindt u ‘Standplaats, aanvraag’. Uw aanvraag wordt getoetst aan het bepaalde in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk en de beleidsnota Standplaatsenbeleid 2017. Als na toetsing blijkt dat er meerdere aanvragers voor dezelfde locatie in aanmerking komen, dan vindt de toewijzing plaats door middel van een loting.

Meer weten?

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer (071) 36 60 000.