Nieuw groen in de wijk Dobbelmannduin

Dit item is verlopen op 09-07-2017.

De gemeente gaat dit voorjaar het openbaar groen in de wijk Dobbelmannduin aanpakken. Het doel is dat er gezond en mooi nieuw groen komt dat goed past bij de wijk. Samen met de bewoners van de wijk Dobbelmannduin hebben we een definitief ontwerp voor het groen opgesteld.

Informatieavond samen met omwonenden aan de slag

De gemeente heeft op de bewonersavond, die eind augustus 2016 heeft plaatsgevonden, het concept van het ontwerp gepresenteerd. Op deze avond konden de bewoners vragen stellen, hun wensen uitspreken en op- of aanmerkingen geven op het ontwerp. De gemeente heeft dit zoveel mogelijk vertaald in het uiteindelijke ontwerp. Op deze informatieavond is ook een voorstel gedaan naar de bewoners om een vakken met planten om te vormen naar een soort van parkje. Op dit parkje kregen we heel veel positieve reacties. Daarom hebben we het ook opgenomen in het definitieve plan. 

Groen dat bijdraagt aan de beleving

Het nieuwe groen draagt bij aan een wijk die leefbaar, veilig en fleurig is. Daarnaast wordt het overzichtelijker en toegankelijker. Maar het moet vooral mooi worden. Vanzelfsprekend blijft het groene karakter van de wijk behouden.

Goed en uitgebreid voorbereid

De renovatie is grondig voorbereid. De gemeente heeft vooraf goed gekeken naar de conditie van het groen in de wijk Dobbelmannduin. Enkele bomen en heesters bleken een verminderde vitaliteit te hebben. Sommige bomen en heesters bleken echter gezond genoeg. Ze hebben een toekomst. Of ze blijven staan of ze krijgen een tweede leven op een andere locatie in Noordwijk.

Wellicht verkeershinder

De gemeente streeft ernaar overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Toch zal op bepaalde momenten het verkeer zo nu en dan wat hinder ondervinden. Als het nodig is schakelt de gemeente een verkeersregelaar in. 

Ter inzage

Op onderstaande afbeelding is te zien hoe het groen er in de wijk uit gaat zien. Ge├»nteresseerd in de tekening met het definitieve ontwerp, beplantingsvakken en gekozen beplanting? Stuur een e-mail met uw verzoek naar gemeente@noordwijk.nl o.v.v. Dobbelmannduin. Vanaf woensdag 15 februari 2017 kunt u de tekening bekijken in de gemeentewinkel in het gemeentehuis. Vraag er even naar bij de receptie.

Impressietekening inrichting groen Dobbelmannduin